col-lg-6
col-lg-6
col-lg-4
col-lg-4
col-lg-4
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-3
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2
col-lg-2

  3 、创始人策略过于激进  张兰是一个很有心气的女人 ,这样的心气让她放弃加拿大绿卡回国创业 ,也让她胆敢卖掉三家酒楼创办俏江南 ,但成也萧何败萧何 ,最后也让她走上了不归路 。

col-xs-6
col-xs-6
col-lg-8
col-sm-6
col-sm-6
col-lg-6
col-md-6
col-md-6
col-lg-4
col-sm-6
col-sm-6